Mladinski svet Občine Rogaška Slatina (MSORS) smo z željo obujanja mladinske dejavnosti, kulture ter spodbujanja družbeno participacije mladih, zastavili temelje za strategično usmerjanje razvoja mladinskega sektorja v obdobju 2022–2027. Skozi sodelovanje z Občino Rogaška Slatina smo oblikovali Strategijo za mlade v Rogaški Slatini, ki sistematično določa načrte in ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja mladih ter njihovo aktivno vključevanje v lokalno skupnost.

V tem dokumentu boste našli celovito obravnavo ključnih tem, ki oblikujejo našo strategijo. Dokument predstavi razčlenitev potrebe po strategiji ter pregledom zakonodaje in osnovnih pojmov, ki nas vodijo v načrtovanju mladinskih politik. Predstavljeni so tudi ključni akterji na nacionalni in lokalni ravni, ki so pomembni za uresničevanje ciljev mladinske politike. Sledi analiza aktualnega stanja mladih v občini Rogaška Slatina ter predstavitev vizije načrtnega urejanja področja mladine, ki temelji na participaciji in ustvarjalnosti mladih.

Cilji in ukrepi, ki jih predlagamo, so plod analize potreb mladih, zbranih preko anket, ter aktivnega poslušanja mladih skozi javne tribune, sestanke mladinskih društev in seje mladinskega sveta.