KAJ JE PROSTOVOLJSTVO?

Postati prostovoljec pomeni, da vložimo svoj čas, znanje in ljubezen do sočloveka, naša nagrada za delo pa je osebno zadovoljstvo in vse pozitivne spremembe, ki smo jih naredili za družbo ali okolje. Prostovoljec je lahko vsakdo, deluje pa lahko v širokem spektru področij, od dela z otroki, starejšimi, mladimi, bolniki, migranti, do pomoči živalim…
Prispeva k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.
Temelji na predpostavki, da je lahko vsakdo prostovoljec, ne glede na spol, starost ali druge osebne okoliščine.
Prostovoljsko delo je v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in načeli Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva.