Šolski center Rogaška Slatina je srednja šola s tradicijo, ki sega več kot 70 let nazaj. Izobraževalni programi na Šolskem centru Rogaška Slatina vključujejo splošno gimnazijo, športno gimnazijo, tehnik optik, tehnik steklar in program steklar (vajeniški program). Slednji trije so edinstveni programi v Sloveniji, zato se mladi vpisujejo z vseh koncev Slovenije in so med tednom nastanjeni v dijaškem domu, ki deluje v okviru šole.
Kljub svoji majhnosti, saj šteje manj kot 300 dijakov, je Šolski center Rogaška Slatina prepoznan po svojih uspehih in kakovostnem delu v okolju.

Ljudska univerza Rogaška Slatina je že od leta 1959 prisotna na območju Obsotelja in Kozjanskega, kjer zagotavlja širok izbor izobraževalnih programov in dejavnosti. Njihova osnovna vizija je omogočiti dostopnost vseživljenjskega učenja ljudem vseh generacij. Ponudba vključuje tudi brezplačno informiranje, svetovanje in organizirano učno pomoč. Postali so tudi Jezikovni center, kjer nudijo tečaje slovenščine za tujce. Njihova poslovna enota v Šmarju pri Jelšah na Aškerčevem trgu 24 ponuja različne storitve, vključno s strokovno učno pomočjo. Udeležencem nudijo možnost e-učenja in izobraževanja v manjših skupinah, kjer se lahko vsakemu posvetijo individualno. Ponujajo tudi uporabo središča za samostojno učenje in so šola, ki je primerna za vse generacije, od otrok do starejših.

Prah, izobraževalni center izvaja formalne in neformalne izobraževalne programe iz logistične in prometne stroke ter seminarje, predavanja in konference s področja logistike ter prometa v konceptu vseživljenjskega učenja.