Popoldne z županom

V sredo, 22. 11. 2023, smo pripravili dogodek “Popoldne z županom”. Na začetku smo izvedli delavnico, kjer smo se v skupinah pogovarjali o problemih, ki jih mladi opažamo v Rogaški Slatini, aktivno smo iskali rešitve in pripravili konkretna vprašanja. Osredotočili smo se na teme, kot so: MC Slatna, kultura in ustvarjalnost, prostovoljstvo, vloga mladih v družbi, izobraževanje, bivalne razmere ter zaposlovanje in podjetništvo.

Sledil je dialog z županom mag. Brankom Kidričem, ki je pozitivno ocenil pobudo in izvedbo dogodka ter dosedanje vključenje mladih v kraju. Izpostavil je ključne točke, ki si jih želimo mladi in Občina v naslednjem letu uresničiti. To so: povečanje proračuna za mladinske projekte, dodatna zaposlitev ter pridobitev novega mladinskega prostora v Kulturnem centru Rogaška Slatina. Nov prostor bo namenjen koncertom in druženju, pri načrtovanju projekta in opremljanju prostora pa aktivno sodelujemo tudi mladi. 🤝 💬

🗣️ Med dogodkom se je razvila debata, kjer smo mladi naslavljali že prej oblikovana vprašanja in predloge na župana. Med drugim je bila izpostavljena tudi slaba informiranost mladih o izobraževalnih programih, ki jih izvajajo različne institucije v Rogaški Slatini, možnosti za zaposlitev idr. Odgovor na to ponuja posodobitev in dopolnitev spletnega mesta mladinskislatna.si, ki je predvidena za začetek prihodnjega leta.

Moderatorka dogodka je bila Špela Pučnik, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline in strokovna sodelavka projekta Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus. Dogodka so se udeležili tudi Polonca Golob Kovačič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, Nika Strašek, vodja mladinskih programov MSORS in Dino Markovinovič, direktor Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina.